Atsinaujinančių išteklių diegimas UAB „Troimeta“ elektros energijos gamybai

 

Projekto finansavimas

 

Parama skirta pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto išlaidų suma – 145 300,00 Eur, ES Europos regioninės plėtros fondo finansavimas sudaro 87 180,00 Eur.

 

Projekto tikslas

 

ES Europos regioninės plėtros fondo parama bus panaudota, mažinant iš tradicinio iškastinio kuro šaltinių išgaunamos energijos vartojimą UAB „Troimeta“.

 

Vystant projektą, bendrovės reikmėms ketinama įrengti 160 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę, kuri pagamins dalį įmonės gamybos procesams sunaudojamos elektros energijos.

Pagaminta švari elektros energija bus naudojama įmonės reikmėms – bendrovės produkcijos gamybai, prisidedant prie tvarios gamybos principų.

Projekto įgyvendinimas paskatins aplinkai draugiškos gamybos plėtrą, efektyvų energijos naudojimą, prisidės prie darnaus vystymosi įgyvendinimo UAB „Troimeta“. Elektros energijos gamybai bus naudojamas atsinaujinantis saulės šaltinis, todėl projekto įgyvendinimas prisidės prie aplinkos taršos mažinimo ir beatliekinės gamybos.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.